Meny


 
 
 

Avtal

Serviceavtal:

Vårt serviceavtal omfattar ett årligt engagemang och ansvar för att i såväl preventivt syfte som i akuta fall, vårda och underhålla tak. Serviceavtalet omfattar;

 

  • Årlig syn
  • Jourservice
  • Snöskottning med bevakning och ansvar
  • Plåtslageriarbeten, taksäkerhet och takmålning

 

Snöskottningsavtal:

Snö och istappar som riskerar att falla ned på gatan och skada förbipasserande människor är ett återkommande allvarligt problem för fastighetsägare. Vid en olycka är det fastighetsägarens som åläggs ansvaret. Som avtalskund överlåter ni allt ansvar på oss. Vi kontrollerar taket och ser till att skotta och avlägsna istappar när behovet finns.

 
Bli avtalskund
Bli avtalskund
 
Referenser
Se våra referenser